Logo

Veikart for Mobilitet

Moss kommune er i forkant med å utarbeide en delplan for bydelen Høyda. I den anledning er det viktig å drøfte hvordan Moss sentrum og Høyda kan styrkes som en helhet.

Høyda Utvikling (grunneierforeningen på Høyda) tok initiativet til å få utarbeidet et «Veikart for Mobilitet» .

Det har blitt et prosjekt som viser til nye prinsipper for mobilitet i byen, og hvordan det f.eks vil kunne påvirke framtidas transportløsninger, medvirkningsprosesser og planprosesser særlig tilknyttet delingsøkonomi.

Høyda Utvikling i samarbeid med COWI, SAMS Norway, InfraCity as og ABO Plan & Arkitektur, inviterer til seminaret.

Sparebank 1 Østfold Akershus og Cowi har finansiert utarbeidelsen av modell.

Vi ønsker velkommen til et seminar der helheten er i fokus, delingsøkonomi er rammen og koblingen mellom Moss sentrum og Høyda er tema som prosjektcase i «Veikart for Mobilitet»

Innledere på seminaret blir:

  • Ordfører Hanne Tollerud, Moss Kommune
  • Håkon Iversen, Cowi
  • Mariann Skei Fossheim, Cowi
  • Filip Rygg, Rexir Holding as
  • Torun Degnes, SAMS,
  • Vibeke Rosenlund, Moss kommune