Logo
Hei!
Hvis du vil se denne filmen,
kan du kjøpe tilgang her!

Sustain

kr 100

Plast er en stor del av vår hverdag, men de siste årene har vi blitt mer og mer bevisst over hvor skadelig vår overdrivende bruk av plast faktisk er. WWF melder at hvert minutt havner minst 15 tonn med plast i havet. Denne problematikken belyser Sustain på en innovativ og utforskende måte i en forestilling om, med og av plast.

Komponistduoen Sagn (Jørn Lavoll og Bodil Lunde Rørtveit) har laget et musikalskverk som tar for seg menneskets forhold til naturen. Sammen med det kunstneriske teamet har de utviklet en konsertforestilling som berører noen av de mest sentrale problemstillingene verden står ovenfor i dag. Temperaturen stiger, været blir stadig mer ekstremt og avisene melder at havet innen 2050 vil inneholde mer plast enn fisk.

Bodil Lune Rørtveits mangfoldige stemme står sentralt, sammen med den allsidige perkusjonisten Terje Isungset. Forestillingen er uten ord, men likevel meningsbærende, sterk og nær. Scenerommet er inspirert av Chris Jordans bilder av fuglekadavre med plast i magen, og bygget opp av fjær, bein og gjenbruksmateriale i plast. Dette danner også utgangspunktet for et unikt lydlandskap. Fem lekne musikere spiller på spesialbygde instrumenter av plast, samtidig som de manipulerer scenografien for å lage lyd. Gjennom et auditivt og visuelt univers verder vi blikket mot oss selv, og ser hvordan vi som enkeltmennesker og samfunn sammen skaper en felles fremtid.

«I prosessen med å lage Sustain har vi lett etter søppel og gjenbruksplast i strandsonen, på byggeplasser, i butikker og våre egne hjem, og bygget en scenografi som det er mulig å spille på. Musikerne jobber spontant og improvisatorisk innenfor sceniske og musikalske rammer. På denne måten utvikler forestillingen seg forskjellig hver gang den framføres. Musikken veksler mellom lydlandskap og mer strukturerte melodier der Rørtveits vokal blir fremtredende. Forestillingen er uten ord. Musikerne utfører forskjellige handlinger for å manipulere den sceniske installasjonen, noe som setter i gang både auditive og visuelle prosesser.»

“Jeg satt igjen med klump i halsen. Mest fordi det var så stort og vakkert og voldsomt, men også en klump av ubehag. Det var øyeblikk der de store plastflakene dalte ned over oss man ble grepet av skjønnheten for så å plutselig føle seg kvalt. Dette var det sterkeste med konsertforestillingen. Blandingen av behag og ubehag og hvordan det stadig vekslet.” Ane Skumsvoll, skuespiller ved Den Nationale Scene

«En vidunderlig innsenking i havet. En fortelling uten et eneste ord, som får oss til å kjenne på det tidløse i havets tilstand, og dens sårbarhet. For en produksjon!» Robin Garen Aaberg, komponist

MEDVIRKENDE:
Bodil Lunde Rørtveit komposisjon, konseptutvikling, vokal
Jørn Lavoll komposisjon, konseptutvikling, tubulum
Terje Isungset perkusjon
Annlaug Børsheim strengeinstrumenter, vokal
Magnus Brandseth blåseinstrumenter, vokal
Vibeke Flesland Havre konseptutvikling, regi, dramaturgi
Silje Sandodden Kise konseptutvikling, scenografi, instrumentdesign, kostymedesign
Thorolf Thuestad lyddesign, instrumentdesign
Silje Grimstad lysdesign
Hans Kristian Senneseth instrumentdesign, instrumentbygging
Even Kråkenes, scenografibygging
Hjørdis Steinsvik produksjon